Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
700689
od 18 kwietnia 2005

BIP wersja 2.0PRZETARGI » Unieważnione


Unieważnione
 drukuj zawartość tabeli
Przetarg nieograniczony pn.: "Ochrona mienia" »

Przetarg nieograniczony pn.: " Ochrona mienia" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na cele przyrodnicze w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa stacji przeładunkowej wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jaworze" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa stacji przeładunkowej w Pielgrzymce" »

"Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunanej Sanikom Sp. z o.o. w Lubawce" »

Przetarg nieograniczony pn. 'Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. w Lubawce' »

Unieważnienie postępowania pn: "Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową hakową i samochodu ciężarowego dostosowanego do wywozu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego". »

Unieważnienie postępowania na "Usługę kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Sanikom" sp. z o.o. w Lubawce" »

Zawiadomienie o wykluczeniu, odrzuceniu i unieważnieniu postępowania na "Dostawę koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym" »

Przetarg nieograniczony na "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu p.n. Budowa płyty do kompostowania odpadów i kwatery na odpady w Lubawce" »

Unieważnienie postępowania na Dostawę, zakup koparko-ładowarki" »

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "dostawę koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym" »

Unieważnienie postępowania na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej (2) »

Unieważnienie postępowania na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej »