Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
700689
od 18 kwietnia 2005

BIP wersja 2.0


INFORMACJE OGÓLNE » Status prawny

STATUS PRAWNY

 

„Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce powstała dnia 01.01.1998r. na mocy:

 

Aktu Przekształcenia Zakładów Budżetowych w Jednoosobową Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością (akt notarialny Rep. A nr 7391/1997).

 

Spółka została utworzona z połączenia dwóch zakładów:

 

        Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Lubawce

        Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Lubawce.

 

     Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy spółka SANIKOM wpisana była do rejestru handlowego pod numerem RHB.2071 w dniu 23.12.1997r.

 

     W związku ze zmianą Kodeksu Handlowego w świetle nowego Kodeksu Spółek Handlowych, opublikowanego w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami obowiązującego od 1 stycznia 2001 r. Spółka dokonała rejestracji w sądzie rejestrowym - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - gdzie wpisana została dnia 20.07.2001r. do Rejestru Przedsiębiorstw KRS pod numerem 0000029741 Sygnatura sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/7263/1/831

 

      W dniu 01.07.2005r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło przejęcie spółki Komunalspec SUK sp. z o.o. z Kamiennej Góry. Połączenie spółek zostało dokonane zgodnie z zasadą określoną w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, a to przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) Komunalspec Spółki Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kamiennej Górze na spółkę (przejmującą) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce za udziały, które spółka przejmująca wydała wspólnikowi spółki przejmowanej.

 Lista załączonych plików      
AKT PRZEKSZTALCENIA ZAKLADÓW BUDZETOWYCH W JEDNOOSOBOWA SP… (55.9kB) pobierz pokaż
Decyzja o nadaniu NIP (386.9kB) pobierz pokaż
Postanowienie Sadu o polaczeniu spólek (2.2MB) pobierz pokaż
Potwierdzenie zgloszenia rejestracyjnego podatnika (VAT-5) (371.5kB) pobierz pokaż
Zaswiadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON (480.7kB) pobierz pokaż
KRS 11.10.2016 (24.3kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Joanna Kociołek

Ilość wyświetleń:

6663

Źródło:

Joanna Kociołek

Ostatnia zmiana:

2016-10-11 08:41:58

Utworzony:

2005-04-25 08:26:08

Historia zmian