Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
700689
od 18 kwietnia 2005

BIP wersja 2.0


PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI » wg aktów prawnych

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

WG AKTÓW PRAWNYCH

 

Prawo ochrony Środowiska z 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001r.
z późniejszymi zmianami),

 

 

Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001r.
z późniejszymi zmianami),

 

 

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z 2001r. z późniejszymi zmianami),

 

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami),

 

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. Nr 132 poz. z 1996 r. z późniejszymi zmianami),

 

 

Ustawa z dnia 15 września 2000r.- Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. z późniejszymi zmianami),

 

 

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997r. z późniejszymi zmianami),

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.10.2001r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 130, poz. 1453 z 2001r. z późniejszymi zmianami),

 

Redaktor:

Ewa Tabas

Ilość wyświetleń:

4951

Źródło:

Joanna Kociołek

Ostatnia zmiana:

2013-03-26 12:51:53

Utworzony:

2005-04-25 08:43:49

Historia zmian