Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
700689
od 18 kwietnia 2005

BIP wersja 2.0


PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI » wg aktów wewnętrznych spółki

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

WG AKTÓW WEWNĘTRZNYCH SPÓŁKI

9000 A

wywóz śmieci i odpadów

90 00 B

unieszkodliwianie odpadów

90 00 C

usługi sanitarne i pokrewne

90 00 D

odprowadzanie ścieków

37 20 Z

zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych

01 41 A

działalność usługowa związana z uprawami rolnymi

01 41 B

działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

02 01 A

gospodarka leśna

02 01 B

szkółkarstwo leśne

01 12 A

uprawa warzyw

01 12 B

uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych

20 10

produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna

20 30 Z

produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

20 40 Z

produkcja opakowań drewnianych

28 11 B

produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej

28 11 C

działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych

37 10 Z

Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom

41 00 A

pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej

41 00 B

działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody

45 11 Z

rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne

45 21 A

wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków

45 21 B

wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych

45 21 C

wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych
i telekomunikacyjnych – przemysłowych

50 30

sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

60 24 A

towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi

60 24 B

towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi

60 24 C

wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

63 11

przeładunek towarów

63 12

magazynowanie i przechowywanie towarów

65 23 Z

pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

70 11 Z

zagospodarowanie  i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

70 12 Z

kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

70 20 Z

wynajem nieruchomości na własny rachunek

70 32

zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

70 32 B

zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi

71 21 Z

wynajem pozostałych środków transportu lądowego

71 3

wynajem maszyn i urządzeń

74 20 A

działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

74 70 Z

sprzątanie i czyszczenie obiektów

93 03 Z

pogrzeby i działalność pokrewnaLista załączonych plików      
Postanowienie Sadu o polaczeniu spólek (2.2MB) pobierz pokaż

Redaktor:

Ewa Tabas

Ilość wyświetleń:

4557

Źródło:

Joanna Kociołek

Ostatnia zmiana:

2013-03-26 12:52:15

Utworzony:

2005-04-25 08:49:33

Historia zmian