Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
700689
od 18 kwietnia 2005

BIP wersja 2.0


PORADNIK KLIENTA » Zawieranie umów

ZAWIERANIE UMÓW

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Spółka z o. o. w Lubawce świadczy usługi wywozu nieczystości stałych, dostawy wody i odbioru ścieków na podstawie umów zawartych z osobami fizycznymi (indywidualni zleceniodawcy) lub osobami prawnymi (przedsiębiorstwa).

 

OSOBY FIZYCZNE

 

Wymagane dokumenty:

 

 

dowód osobisty

akt własności posesji

 

 

Kontakt:

 

osobisty w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 1

 

 
Podstawa prawna:

 


Ustawa z dnia 13 września o utrzymaniu porządku i czystości gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996r z późniejszymi zmianami),

 

Uchwała nr 350/98 z dnia 20.08.1998r. Zarządu Miejsko Gminnego w Lubawce dotycząca regulaminu korzystania z usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce

 

OSOBY PRAWNE

 

Wymagane dokumenty:


 

 

decyzja w sprawie nadania NIP,

zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej

zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

 

 

Kontakt:

 

osobisty w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 1

 

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DZ. U. Nr 62) z późniejszymi zmianami,

 

Ustawa z dnia 13 września o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996r) z późniejszymi zmianami

 

Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać dodatkową informację drogą telefoniczną
pod nr 075 74 11 541 wew. 28

 

Redaktor:

Ewa Tabas

Ilość wyświetleń:

5399

Źródło:

Ewa Tabas

Ostatnia zmiana:

2005-04-25 09:35:39

Utworzony:

2005-04-25 09:34:56

Historia zmian