Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
700689
od 18 kwietnia 2005

BIP wersja 2.0


PORADNIK KLIENTA » Reklamacje

REKLAMACJE

 

Wszelkie reklamacje z tytułu:

 

niewykonania usługi, a zwłaszcza niezachowania częstotliwości wywozu winny być zgłaszane w ciągu doby osobiście lub telefonicznie pod nr tel.:

(075) 74 11 541 lub (075) 74 11 539  wew. 27

 

 

 

błędnego naliczenia należności itp. winny być składane na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania rachunku;

 

 

Ewentualne spory wynikające z zawartych umów rozstrzygane są polubownie lub są poddawane pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi.

 

Redaktor:

Ewa Tabas

Ilość wyświetleń:

3064

Źródło:

Ewa Tabas

Ostatnia zmiana:

2005-04-25 09:40:41

Utworzony:

2005-04-25 09:38:12

Historia zmian