Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
700689
od 18 kwietnia 2005

BIP wersja 2.0


INFORMACJE BIP » Informacja nieudostępniona

INFORMACJA NIEUDOSTĘPNIONA

 

Sposobem pozyskania interesującej nas informacji jest skorzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej. Informacja publiczna, która nie została zawarta w przedmiotowym BIP-e jest udostępniana na wniosek zainteresowanego złożony w sekretariacie spółki. Jeśli informacja ta może być udostępniona niezwłocznie – udostępnia się ją w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, chyba że występują trudności z udostępnieniem informacji publicznej w takim terminie, wówczas wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia, oraz o terminie w którym udostępnienie informacji będzie możliwe.

Przekazanie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że posiadane wnioski techniczne nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonej we wniosku. Wówczas Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” powiadamia o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji w żądany sposób oraz proponuje inny sposób. Jeśli wnioskodawca nie potwierdzi złożonego wniosku – wówczas postępowanie umarza się.

Jeśli w wyniku udostępnienia informacji na wniosek – „Sanikom” sp. z o. o.  poniesie z tego tytułu koszty, wówczas ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą wysokość poniesionych kosztów. O zamiarze tym powiadamia wnioskodawcę, który może zmienić lub odstąpić od złożonego wniosku, a jeśli tego nie uczyni – „Sanikom” sp. z o. o. przekazuje wnioskowaną informację po upływie 14 dni od wysłania informacji o zamiarze pobrania opłaty.

 

 

Poniżej zamieszczamy wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie MS Word (*.doc).

 Lista załączonych plików      
wniosek o udzielenie informacji publicznej (22.8kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Ewa Tabas

Ilość wyświetleń:

3239

Źródło:

Ewa Tabas

Ostatnia zmiana:

2005-04-25 11:55:50

Utworzony:

2005-04-25 11:54:50

Historia zmian