Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
700689
od 18 kwietnia 2005

BIP wersja 2.0PRZETARGI » Zamknięte


Zamknięte
 drukuj zawartość tabeli
Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa soli drogowej” »

Przetarg nieograniczony pn.: "KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 19 05 03 - KOMPOST NIEODPOWIADAJĄCY WYMAGANIOM, W PROCESIE R5" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa nowego separatora magnetycznego" »

Pretarg nieograniczony pn.: "Dostawa pojemników na odpady" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o w Lubawce" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Sukcesywna dostawa oleju napędowego" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Usługa transportu odpadu o kodzie 19 05 03" »

"Dostawa używanych samochodów ciężarowych dostosowanych do wywozu odpadów komunalnych, pojazdu z zabudową typu bramowiec oraz pojazdu do zimowego utrzymania dróg typu unimog" »

„Dostawa nowego samochodu ciężarowego (z napędem hybrydowym) dostosowanego do wywozu odpadów komunalnych.” »

Przetarg mieograniczony pn.: "Dostawa używanego samochodu ciężarowego dostosowanego do wywozu odpadów komunalnych" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa przyczep do transportu kontenerów" »

Przetarg nieogranioczony pn.:„Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) oraz usługa przeładunku odpadów komunalnych w Jaworze” »

Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa samochodu ciężarowego dostosowanego do wywozu odpadów komunalnych" »

Przetarg nieograniczony pn.: "SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO- DRI/99/2016" »

Przetargu nieograniczonyna realizację zadania p.n.: "Dostawa kosiarki skarpowej" »

Przetarg nieograniczony: "Dostawa pojemników na odpady komunalne" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Ochrona mienia" »

Przetarg nieograniczony pn.: USŁUGA TRANSPORTU OPADÓW Z ZUO W LUBAWCE NA SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W PIELGRZYMCE (RIPOK) »

USŁUGA TRANSPORTU BIOSTABILIZATU Z ZUO W LUBAWCE NA SKŁADOWISKO ODPADÓW OBOJĘTNYCH W BOGUSZOWIE- GORCACH »

Przearg nieograniczony pn.: "Dostawa soli drogowej" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Promocja projektu dla zadania pn.: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na cele przyrodnicze w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami" »

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu Budowa płyty do kompostowania odpadów i kwatery na odpady w Lubawce", znak sprawy DR I/15/09 »

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: "Budowa płyty do kompostowania odpadów i kwatery na odpady w Lubawce", znak sprawy DR I/13/09 »

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery na "Dostawę trumien" »

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i na komunalne odpady zmieszane". »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Marciszów”. »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę pojemników na odpady komunalne” »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę i montaż linii do sortowania odpadów" »

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Ochronę mienia" »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "dostawę trumien" »

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę samochodu specjalnego z systemem załadowczym hakowym do transportu kontenerów o pojemności min. 7m3 »

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę samochodu ciężarowego przystosowanego do opróżniania pojemników na odpady komunalne »

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę samochodu ciężarowego specjalnego z systemem załadowczym hakowym »

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę, zakup koparko-ładowarki »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn.: "Ochrona mienia" »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "dostawę paliw płynnych" »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "dostawę samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym" »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "dostawę samochodu ciężarowego wraz z urządzeniem bramowym" »

Rozstrzygnięcie przetagu na "Sukcesywną dostawę stalowych pojemników na odpady" »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Monitoring jakościowy składowiska odpadów komunalnych w Lubawce" »

Ogłoszenie o wyborze oferty na "dostawę pojemników na odpady komunalne" w ramach umowy ramowej »

Rozstrzygnięcie przetargu na "dostawę paliw płynnych" »

Rozstrzygnięcie przetargu na "dostawę pojemników na odpady komunalne" »

Rozstrzygnięcie przetargu na "dostawę materiałów hydraulicznych, armatury wodno-kanalizacyjnej i naprawczej" »

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę samochodu ciężarowego do opróżniania pojemników na odpady komunalne »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę samochodu ciężarowego dostosowanego do wywozu odpadów komunalnych” »

Przetarg nieograniczony pn.: "ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MARCISZÓW" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) oraz usługa przeładunku odpadów komunalnych w Jaworze" »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofrty na "Dostawę soli drogowej" »

NOWE POSTĘPOWANIE! Przetarg nieograniczony pn.: "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na cele przyrodnicze w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami" »

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę samojezdnej zamiatarki kompaktowej w formie leasingu operacyjnego." »

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pojemników na komunalne odpady zmieszane" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Ochrona mienia" »

Przetarg nieograniczony pn..: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.: "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na cele przyrodnicze w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Sukcesywna dostawa oleju napędowego- DRI/82/2014" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa pojemników na odpady komunalne" »

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Udzielenie kredytu w wysokości 3.374.000 PLN na finansowanie inwestycji pn.: "Budowa płyty do kompostowania odpadów i kwatery na odpady w Lubawce" »

Rozstrzygnięcie przetargu na "ochronę mienia" »

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Zielonej w Lubawce, z doprowadzeniem wody do składowiska »

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na "Dostawę samochodu ciężarowego dostosowanego do wywozu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego" »

zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na "Dostawę i montaż wagi samochodowej wraz z kontenerem socjalno-biurowym" »

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawę kontenerów" »

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Usługę inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Budowa Środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce realizowanego w ramach RPO dla Woj. Dolnośląsk. na lata 2007-2013 »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu i odrzuceniu oferty na "dostawę soli drogowej" »

ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego na usługę Nadzoru Autorskiego »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie przetargu ograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. w Lubawce »

Ogłoszenie o wynikach na zapytanie ofertowe na zadanie pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTU „BUDOWA ŚRODKOWOSUDECKIEGO REGIONU GOSPODARKI ODPADAMI W OPARCIU O ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W LUBAWCE” »

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa specjalistycznych zestawów do transportu odpadów z zabudową hakową oraz specjalistycznego samocodu do zbiórki selektywnej" »

Przearg nieograniczony pn.: "Obsługa punktu selekywnej zbiórki odpadów (PSZOK) oraz usługa przeładunku odpadów komunalnych w Jaworze" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Adaptacja pomieszczeń socjalno-biurowych oraz klatki schodowej przy powstającej sortowni surowców wtórnych w Lubawce" »

Rozstrzygnięcie przetargu na "Dostawę trumien" »

Rozstrzygnięcie przetargu na usługę p.n.: "Monitoring jakościowy składowiska odpadów komunalnych w Lubawce" »

Sukcesywna dostawa oleju napędowego »

Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa samochodu ciężarowego dostosowanego do wywozu odpadów komunalnych" »

Rozstrzygnięcie przetargu na "kompleksowe rozwiązanie gospodarki odpadami w zakresie modernizacji, rozbudowy i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Lubawce »

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na "Dostawę pojemników na odpady komunalne" »

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawę i montaż stacjonarnej prasy do odpadów wraz z pojemnikiem transportowym" »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę samochodu ciężarowego z zabudową hakową w formie leasingu operacyjnego" »

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Odprowadzanie wód spod zbiornika na odcieki zlokalizowanego na terenie kompostowni w Lubawce" »

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Ochronę mienia" »

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawę przerzucarki do kompostu" »

zawiadomienie o wyborze oferty na "usługę kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Sanikom" Sp. z o.o. w Lubawce »

Rozstrzygnięcie przetargu na "dostawę artykułów biurowych" »

Zawiadomienie o wyborze ofery na "Dostawę trumien" »

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Ochronę fizyczną mienia składowiska odpadów komunalnych w Czarnym Borze" »

Zawiadomienie o wyborze oferty »

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawę pojemników na komunalne odpady zmieszane i selektywną zbiórkę" »

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Sukcesywną dostawę paliw płynnych" (zadanie 2 - dostawa do oddziału w Lubawce). »

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawę pojemników na komunalne odpady zmieszane i selektywną zbiórkę" »

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawę samochodu ciężarowego dostosowanego do wywozu odpadów komunalnych" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Usługa transpotru odpadów z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pielgrzymce (RIPOK) »

Przetarg nieograniczony pn.: 'Usługę kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. w Lubawce" »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie przetagu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Sanikom" sp. z o.o. w Lubawce »

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawę samochodu ciężarowego dostosowanego do wywozu odpadów komunalnych". »

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa ładowarek teleskopowych oraz wózka widłowego" »

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa pojemników na odpady komunalne" »

Przetarg nieograniczony pn. "Przeładunek odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów komunalnych w Jaworze" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa soli drogowej" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową bramową" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Przetarg nieograniczony pn. Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Lubawce" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Marciszów" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów, odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami »

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa pojazdu kołowego do utrzymania dróg w czasie zimy" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce" »

Przetarg nieograniczony "Sukcesywna dostawa oleju napędowego" »

Rozstrzygnięcie przetargu na "Dostawę olejów smarowych i środków smarowych" »

Zawiadomienie o wyborze oferty na roboty budowlane dla projektu pn.:"Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce" realizowanego w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013. »

Zawiadomienie o wborze oferty na "Dostawę soli drogowej" »

Ogłoszenie o wynikach na przetarg na dostawę ładowarki o pojemności łyżki 4-5 M3 oraz ładowarki o pojemności łyżki 1,2 - 1,5 M3 »

Przetarg nieograniczony 'Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów, odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami' »

Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym. »

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawwa pojemników na komunalne odpady zmieszane i selektywną zbiórkę" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa stacji przeładunkowej wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jaworze" »

Rozstrzygnięcie przetargu na "Sukcesywną dostawę pojemników na odpady z PEHD" »

Przetarg nieograniczony pn."Dostawa kompaktora" »

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. w Lubawce »

Przetarg nieograniczony "Ochrona mienia" »

Przetarg ograniczony pn.: "Ubsługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. w Lubawce" »

Przearg nieograniczony pn.: "Usługa transportu odpadów z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnym Borze" »

Przetarg nieoraniczony.:"Budowa stacji przeładunkowej w Pielgrzymce" »

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa samochodu ciężarowego dostosowanego do wywozu odpadów komunalnych" »

Przetarg nieograniczony pn."Dostawa soli drogowej" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa pojemników na komunalne odpady zmieszane i selektywną zbiórkę" »

Przetarg na samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym dla projektu pn.:Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce" realizowanego w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013 »

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTU „BUDOWA ŚRODKOWOSUDECKIEGO REGIONU GOSPODARKI ODPADAMI W OPARCIU O ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W LUBAWCE” »

Przetarg na dostawę ładowarki o pojemności łyżki 4-5 M3 oraz ładowarki o pojemności łyżki 1,2 - 1,5 M3 »

Przetarg na roboty budowlane dla projektu pn.: Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce" realizowanego w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013. »

Przetarg ograniczony pn. "Usługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Sanikom" sp. z o.o. w Lubawce" »

Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa soli drogowej »

Przetarg nieograniczony pn. "Usługa Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Budowa Środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce realizowanego w ramach RPO dla WD na lata 2007-2013 »

Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa pojemników na komunalne odpady zmieszane i selektywną zbiórkę" »

Przetarg nieograniczony pn."Ochrona fizyczna mienia składowiska odpadów komunalnych w Czarnym Borze" »

Przetarg nieograniczony pn: "Dostawa samochodu ciężarowego dostosowanego do wywozu odpadów komunalnych" »

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa pojemników na komunalne odpady zmieszane i selektywną zbiórkę" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Usługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Sanikom" sp. z o.o. w Lubawce" - drugi przetarg »

Przetarg nieograniczony pn.: "Usługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Sanikom" sp. z o.o. w Lubawce" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Ochrona mienia" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Odprowadzenie wód spod zbiornika na odcieki zlokalizowanego na terenie kompostowni w Lubawce." »

Przetarg nieograniczony pn.: Sukcesywna dostawa paliw płynnych »

Przetarg nieograniczony na "Dostawę kontenerów" »

Przetarg nieograniczony na "Sukcesywną dostawę paliw płynnych" »

Przetarg nieograniczony na "Dostawę samochodu ciężarowego dostosowanego do wywozu odpadów komunalnych" »

Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa trumien" »

Przetarg nieograniczony na "Dostawę przerzucarki do kompostu" »

Przetarg nieograniczony na "Dostawę soli drogowej" »

Przetarg nieograniczony na "Dostawę samochodu ciężarowego z zabudową hakową w formie leasingu operacyjnego" »

Przetarg nieograniczony na "Dostawę i montaż stacjonarnej prasy do odpadów wraz z pojemnikiem transportowym" »

Przetarg nieograniczony na "Dostawę pojemników na komunalne odpady zmieszane i selektywną zbiórkę" »

Przetarg nieograniczony na "Dostawę i montaż wagi samochodowej wraz z kontenerem socjalno-biurowym". »

Dostawa samochodu ciężarowego dostosowanego do wywozu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego. »

Przetarg nieograniczony: "Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową hakową i samochodu ciężarowego dostosowanego do wywozu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego". »

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Zielonej w Lubawce, z doprowadzeniem wody do składowiska odpadów »

Przetarg nieograniczony: "Usługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Sanikom" sp. z o.o. w Lubawce »

Przetarg nieograniczony: Udzielenie kredytu w wysokości 3 374 000 zł na finansowanie inwestycji pn. Budowa płyty do kompostowania odpadów i kwatery na odpady w Lubawce realizowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce »

Przetarg nieograniczony na "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu p.n. Budowa płyty do kompostowania odpadów i kwatery na odpady w Lubawce" - 2 »

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.:"Budowa płyty do kompostowania odpadów i kwatery na odpady w Lubawce". »

Przetarg nieograniczony na ochronę mienia »

Przetarg nieograniczony na "Dostawę pojemników na komunalne odpady zmieszane" »

Przetarg nieograniczony na dostawę trumien »

Dostawa samojezdnej zamiatarki kompaktowej w formie leasingu operacyjnego. »

Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i na komunalne odpady zmieszane »

Przetarg nieograniczony "Wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Marciszów" »

Przetarg nieograniczony na dostawę pojemników na odpady komunalne »

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego, przystosowanego do opróżniania pojemników na odpady komunalne. »

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż linii do sortowania odpadów »

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego do opróżniania pojemników na odpady komunalne »

Przetarg nieograniczony na dostawę trumien »

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu specjalnego z systemem załadowczym hakowym do transportu kontenerów o pojemności min. 7m3 »

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego dostosowanego do wywozu odpadów komunalnych »

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu specjalnego z systemem załadowczym hakowym, do transportu kontenerów o pojemności do 7m3 »

Przetarg nieograniczony na dostawę, zakup koparko-ładowarki »

Przetarg nieograniczony na dostawę, zakup koparko-ładowarki »

Przetarg nieograniczony na dostawę, zakup koparko-ładowarki »

Przetarg na ochronę mienia »

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym »

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych »

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego wraz z urządzeniem bramowym »

Przetarg ograniczony na kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Sanikom" sp. z o.o. w Lubawce »

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ "MONITORING JAKOŚCIOWY SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W LUBAWCE »

Przetarg na dostawę paliw płynnych »

Przetarg na dostawę pojemników na odpady komunalne »

Przetarg na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwy ścieralnej »

Przetarg na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwy ścieralnej »

Przetarg na dostawę materiałów hydraulicznych, armatury wod-kan i naprawczej »

Przetarg na ochronę mienia »

Przetarg na dostawę trumien »

Przetarg na usługę p.n.: "Monitoring jakościowy składowiska odpadów komunalnych w Lubawce" »

Przetarg na dostawę odzieży roboczej i odziezy ochronnej wg grup CPV 172,181,182,184,193,252,334 »

Przetarg na dostawę artykułów biurowych »